• Som un bufet d’advocats i economistes especialitzats en assessorament legal i tributari. El nostre equip de professionals l’ajudarà, ràpidament i eficaçment, en tot allò que necessiti en l’àmbit de la fiscalitat i el dret mercantil, civil, laboral i econòmic, proporcionant-li un assessorament integral en les diferents branques del dret que afectin el seu cas, incloent la defensa processal davant de qualsevol instancia judicial.
 • Somos un bufete de abogados y economistas especializados en asesoramiento legal y tributario. Nuestro equipo de profesionales le ayudará, rápida y eficazmente, en todo lo que necesite en el ámbito de la fiscalidad y el derecho mercantil, civil, laboral y económico, proporcionándole un asesoramiento integral en las diferentes ramas del derecho que afecten su caso, incluyendo la defensa procesal ante cualquier instancia judicial.
 • We are a group of lawyers and economists that specialise in legal and tax advice. Our team of professionals will help you, quickly and efficiently, in everything you may need concerning tax issues and in commercial, private and labour law, providing integral advice in the different parts of law that affect you, including legal assistance in any kind of trial.

CIRCULARS

 • 12/05/2014. Eleccions al Parlament europeu 25 de maig de 2014
 • 01-07-2014. Obligacions tributàries del segon trimestre 2014
 • 08-07-2014. Nou percentatge de retenció a professionals
 • 09-07-2014. Mesures laborals RD Llei 8/2014
 • 22-07-2014. Notificacions tributàries en època de vacances
 • 24-07-2014. Gestió i control de les baixes mèdiques
 • 10-09-2014. Vendre abans de cap d'any?
 • 01-10-2014. Obligacions tributàries del tercer trimestre 2014
 • 16-10-2014. Fi del termini dels contractes de treball "Tarifa Plana"
 • 28-10-2014. Moratòria contractes local negoci anteriors 09-05-85
 • 28-10-2014. Previsió IRPF arrendaments 2014
 • 28-10-2014. Impost de la renda exercici 2013.- Segon termini
 • 30-10-2014. Per què cal calcular el valor dels immobles abans 31-12-2014?
 • 05-11-2014. Vendre abans de cap d'any?, Esmenes al Projecte
 • 13-11-2014. Vendre abans de cap d'any (III)?
 • 21-11-2014. Compte! potser exerciràs una activ. professional sense saber-ho
 • 12-12-2014. Reforma de la llei de societats de capital
 • 15-12-2014. Noves retencions a partir de l'01 de gener de 2015
 • 15-12-2014. Criteri de caixa
 • 15-12-2014. Tancament de l'exercici 2014
 • 31-12-2014. Pròrroga tarifa plana fins al 31-03-2015
 • 31-12-2014. Salari mínim interprofessional 2015
 • 31-12-2014. Nou sistema liquidació quotes Seg. Social
 • 08-01-15. Obligacions tributàries del quart trimestre 2014
 • 08-01-2015. Retenció fons d'inversió a l'estranger
 • 08-01-2015. Obligaciones de información depósitos y valores en el extranjero
 • 09-01-2015. Modificació prestació cessament activitat autònoms
 • 09-01-2015. Model 390. Resum anual de l'IVA
 • 10-02-2015. Declaració d'operacions amb terceres persones
 • 10-02-2015. Model 184, entitats en règim d'atribució de rendes
 • 11-02-2015. Pagament fraccionat a compte de l'Impost de Societats del 2015
 • 17-02-2015. Legalització llibres d'actes i altres llibres obligatoris
 • 23-02-2015. Subvencions per a la contractació majors de 40 anys
 • 23-02-2015. Model 720: informació dels béns a l'estranger
 • 04-03-2015. Mesures laborals i de Seguretat social RD Llei 1/2015
 • 01-04-2015. Obligacions tributàries del primer trimestre 2015
Asociación Española de Asesores Fiscales Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

C/ Madrazo, 14-16, 3r. 08006 Barcelona Tel. 93 218 48 12 Fax. 93 218 91 72