Taules amortització simplificada

Taula de coeficients d’amortització aplicables a partir d’1 de gener de 2015.

 

Tipus d’element Coeficient lineal màxim Període d’anys màxim
Obra civil
Obra civil general 2% 100
Paviments 6% 34
Infraestructures i obres mineres 7% 30
Centrals
Centrals hidràuliques 2% 100
Centrals nuclears 3% 60
Centrals de carbó 4% 50
Centrals renovables 7% 30
Altres centrals 5% 40
Edificis
Edificis industrials 3% 68
Terrenys dedicats exclusivament a deixalleria 4% 50
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7% 30
Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges 2% 100
Instal·lacions
Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’energia 5% 40
Cables 7% 30
Resto instal·lacions 10% 20
Maquinària 12% 18
Equips mèdics i assimilats 15% 14
Elements de transport
Locomotores, vagons i equips de tracció 8% 25
Bucs, aeronaus 10% 20
Elements de transport intern 10% 20
Elements de transport extern 16% 14
Autocamions 20% 10
Mobiliari i estris
Mobiliari 10% 20
Llenceria 25% 8
Cristalleria 50% 4
Útils i eines 25% 8
Motlles, matrius i models 33% 6
Altres estris 15% 14
Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes
Equips electrònics 20% 10
Equips per a processos d’informació 25% 8
Sistemes i programes informàtics. 33% 6
Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, videos i sèries audiovisuals 33% 6
Altres elements 10% 20