El banc dolent

El Banc Dolent és una creació del Govern mitjançant la qual compra amb diners públics els anomenats “actius tòxics”, és a dir, aquells crèdits amb alta probabilitat de resultar poc...
+ info

PARTICIPACIONS PREFERENTS

La rendibilitat de la participació preferent es condiciona legalment als resultats econòmics de l’entitat de crèdit emissora i no atribueix el dret a la restitució del seu valor nominal. És un valor...
+ info