ALERTA AMB LES DESINVERSIONS

Un canvi en l’impost de la renda de les persones físiques que estarà en vigor des de l’u de gener de 2013 introduït per la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica ha augmentat sensiblement la pressió fiscal en els guanys i pèrdues patrimonials, fent-los tributar al tipus marginal si la data d’adquisició és inferior a un any a la data de venda.

 

Fins el 31 de desembre, tots els guanys patrimonials que provenien de la transmissió d’elements patrimonials tributaven a la renda de l’estalvi i la seva tributació anava del 21% fins a un màxim del 27%. Tan era la data d’adquisició del bé. Podia tenir una antiguitat d’un dia o de 20 anys que sempre tributava a la renda de l’estalvi.

A partir de començaments d’aquest any 2013, si entre la data d’adquisició i la data de transmissió d’un determinat bé no ha transcorregut més d’un any, el guany o Pèrdua que es generi ja no tributarà a la renda de l’estalvi sinó a la renda general. Recordin que la renda general tributa segons una escala de gravamen amb un tipus que oscil·len, a Catalunya, entre el 24’75% i el 56%.

Els guanys patrimonials tributaran segons aquesta escala, és a dir que poden tributar més del doble que ho feien fins a l’any 2012.

Les pèrdues patrimonials compensaran els guanys patrimonials i si el saldo segueix sent negatiu, podran compensar els rendiments que tributen a l’escala general, és a dir, els rendiments de treball, els rendiments d’activitats econòmiques, els rendiments de capital immobiliari i les  Imputacions de renda. Ara bé, aquesta compensació té un límit, que també ha estat modificat.

Les pèrdues patrimonials amb menys d’un any d’antiguitat es poden compensar amb els rendiments fins el límit del 10% d’aquests rendiments. Abans el límit estava en el 25%.

Per exemple, si els rendiments son de 50.000,- € i les pèrdues patrimonials amb menys d’un any d’antiguitat son de 15.000,- €, la compensació de les pèrdues serà només de 5.000,- €, havent de tributar per 45.000,- € a la base general i deixant pendent de compensar pels propers quatre anys, els 10.000,- € restants.

Havent passat per un procés de regularització tributària (amnistia fiscal), en la que s’han ensenyat les cartes a l’estranger, la lògica temptació és, sense estar-hi obligat, disposar d’aquest patrimoni. Sovint aquest estava invertit en tota mena de productes financers més o menys complicats, la inversió dels quals havia estat decidida, en la major part dels casos, pel gestor del comptes. I és probable també que, en els comptes amb molts moviments, les dates d’adquisicions respectives siguin molt recents i, fins i tot, inferiors a un any. 

Alerta en les desinversions, doncs. Cal estar molt segur que el valor que es desinvertirà no té una antiguitat inferior a un any perquè, si la té, el guany patrimonial que es produeixi en el 2013 tributarà a la renda general, a un tipus màxim que pot arribar, a Catalunya, al 56%