Ampliació de la durada del permís de paternitat

paternitatA partir del dia 1 de gener de 2017, el permís de paternitat s’ha ampliat de dues a quatre setmanes. Aquest dret s’amplia en dos dies més per cada fill a partir del segon quan es tracti de part, adopció o acolliment múltiple.

En efecte, l’article 134.4 de la CE estableix que “si la Llei de Pressupostos no s’aprovés abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els pressupostos de l’exercici anterior fins a l’aprovació dels nous”.

La pròrroga automàtica dels pressupostos de l’any 2016 fa que diverses disposicions quedin prorrogades i unes altres finalitzin o donin començament.

En aquest últim supòsit es troba l’ampliació del permís de paternitat, que s’ha ampliat de 2 a 4 setmanes. En efecte, la Llei de Pressupostos per a l’any 2016 va modificar la Llei 9/2009, d’ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, establint la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2017, després d’anys de suspensió d’una norma que havia d’haver entrat en vigor l’any 2013.

Així, els treballadors que siguin pares a partir d’aquest any 2017 tindran dret al citat permís de paternitat que és intransferible i voluntari. A més, aquestes quatre setmanes de permís per paternitat són compatibles amb la baixa maternal de la mare i han de ser gaudides en els primers nou mesos de vida del bebè.

El citat dret podrà gaudir-se a jornada completa o parcial.