La Firma

La nostra tasca consisteix en ajudar al client a resoldre els problemes de caràcter legal que pugui tenir i a ajudar-lo a complir amb les obligacions imposades per la normativa. I la fem amb professionalitat, integritat i buscant els resultats més satisfactoris pel client. Per tal de dur-los a terme, compta amb uns sòlids coneixements, permamentment actualitzats, una àmplia experiència i una gran vocació de servei al client, ja siguin empreses o bé particulars.

La trajectòria

El despatx neix el 1.968 de la mà d’en Pere Cuch Castellví. El 1980, es crea la societat ABEC, S.L. i amb el pas dels anys s’ha transformat en la firma d’avui dia: ABEC, S.L.P., societat mercantil professional inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i als Registres de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i del Col·legi d’Economistes, una firma que ofereix un ample ventall de serveis organitzats per donar assessorament legal integral.

L’equip

ABEC, S.L.P. compta amb un bon equip de persones -professionals i tècnics- que actuen de manera coordinada i que permet, un cop valorats els els aspectes jurídics i econòmics de cada cas, resoldre els afers amb agilitat i eficàcia. La formació continuada dels membres de l’equip és un dels aspectes prioritaris de la direcció.

La pràctica

Professionalitat, integritat i recerca de resultats satisfactoris. Aquests principis són els que guien la tasca quotidiana d’ABEC, S.L.P. i dirigeixen l’ús dels recursos legals que el bufet posa a disposició de cada un dels seus clients. Els departaments jurídic i econòmic treballen conjuntament per tal de proporcionar al client un assessorament integral que valora els diferents aspectes de les branques del dret que poden afectar cada cas concret.

Els clients

El bufet ofereix assessorament a tot tipus d’empreses –societats, empresaris individuals, professionals, holdings i grups empresarials, UTEs, cooperatives–, entitats sense ànim de lucre –fundacions i associacions– i particulars, en un gran ventall de sectors econòmic com l’immobiliari, la construcció, l’arquitectura, l’espectacle, la distribució de productes alimentaris, el medi ambient, la medicina, la farmàcia, el comerç o la indústria. 
També oferim assesorament en temes de caràcter civil: arrendaments, compravendes, herències i gestió del patrimoni.

Circulars i newsletters.

El bufet difon les novetats jurídiques, de jurisprudència i econòmiques, opinions sobre temes legals i tot tipus de notícies sobre la pràctica del dret a través de circulars periòdiques i de les seves newsletters, a les quals es pot subscriure clicant aquí. Totes les circulars i newsletters estan penjades a la pàgina web.