La prestació de maternitat exempta?

mother-and-babyLa recent i ja conegudíssima sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 6 de juliol de 2016 declara l’exempció en renda de la prestació per maternitat que satisfà la Seguretat Social, en contra de la opinió de l’Agencia Tributària, clarament manifestada en diverses consultes publicades a la seva pàgina web. Com que és el segon cop que s’hi pronuncia en el mateix sentit, cal rumiar-se si val la pena o no demanar la devolució dels impostos ingressats pel fet d’haver declarat la prestació per maternitat.

Tanmateix cal tenir en compte que caldrà anar a Tribunals donat que la negativa a la devolució per part d’Hisenda està més que assegurada. Donat que cap altre Tribunal s’ha pronunciat, i el Suprem tampoc, potser el Tribunals de Justícia acabin donant la raó als contribuents. I, com que estem parlant d’una devolució de al voltant de 3.000,- € anuals, potser compensa.

Les possibilitats pels residents a la Comunidad de Madrid són molt més elevades que els d’altres comunitat, ja que tenen aquestes sentències pronunciades pel Tribunal que jutjarà el cas. En altres territoris caldrà iniciar un procediment de rectificació de declaracions tributàries, esperar la negativa de l’administració, recórrer al Tribunal Econòmic Administratiu corresponent , com que no resoldrà en termini, interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia. I, mentrestant, esperar que cap Tribunal, en especial, el Suprem es pronunciï en contra.

El Tribunal argumenta l’exempció basant-se en la interpretació de l’article que regula les exempcions de les prestacions familiars de la seguretat social. En el paràgraf tercer de l’article diu, parlant de les prestacions satisfetes per la Seguretat Social, que “igualment estaran exemptes les demés prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfenesa”. En el paràgraf quart d’aquest article es declaren expressament exemptes “també les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes i entitats locals”. El tribunal argumenta que si les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes i entitats locals també estan exemptes necessàriament ho han d’estar les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social, exempció que estaria inclosa dins de la redacció del paràgraf tercer de l’article.

La solució final no està clara. Dependrà de la sentència que en el seu dia dicti el Tribunal Suprem. A mi se m’acudeixen arguments a favor i en contra. El que està clar és que, ara per ara, Hisenda diu que no.

Addenda: El Tribunal Superior de Justícia de Andalucia acaba de declarar en una sentència del passat mes d’octubre, que s’acaba de conéixer, que la prestació de maternitat no està exempta.