Lloguer d'habitatges per a empleats

vivienda-porcentajesFins ara teniem clar, per que Hisenda ho havia dit per activa i per passiva, que el lloguer d’un habitatge a una empresa per que hi visqués algún dels seus empleats o directius no tenia dret a la reducció del rendiment net que estableix la llei de l’impost de la renda.  Doncs ara es veu que sí, que el propietari tenia dret aplicar aquesta reducció si es compleixen determinades condicions.

Aquest canvi de criteri ve donat per una resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central en unificació de doctrina que té la virtut d’obligar als òrgans administratius d’hisenda. Aquesta resolució diu que si el contracte de lloguer estableix clarament que (i) si la finalitat del lloguer és l’ús exclusiu per una persona física determinada, (ii) si el canvi de l’ús o de les persones autoritzades a viure-hi sense l’autorització escrita del propietari suposa la resolució del contracte i si (iii), a més, queda prohibit l’ús comercial, la cessió o el subarrendament, no hi ha cap motiu per no aplicar la reducció. La reducció actual es del 60% dels rendiments nets declarats. De cara a les properes declaracions, s’aplicarà la reducció, si el contracte ho permet. Si no, potser seria interessant modificar el contracte de lloguer. L’altre qüestió a considerar és si es demana a Hisenda la devolució dels ingressos indeguts dels últims 4 anys si us trobeu en aquesta situació. Depenent de l’import del lloguer, la quantia de la devolució pot ser important. Per exemple, per un rendiment net de 20.000,- € anuals, l’import anual de la devolució pot arribar al 3.520,- € calculat a un marginal del 44% (base liquidable de 60.000,- €). Mentre no canviïn la llei, és clar.