Els llegats

Parteixo de la base que tots els pares volen el mateix: que quan es reparteixin la seva herència, tots els seus fills rebin en valor, el mateix. Així, la majoria...
+ info

La llegítima a Catalunya

Tothom té més o menys al cap que els fills tenen dret a rebre un mínim de l'herència dels pares. És el que és coneix per llegítima. La llegítima és el...
+ info

Substitucions vulgars?

Per entendre què son les substitucions, primer cal saber que, a Catalunya, quan l'hereu anomenat pel testador no vol o no pot (perquè hagi mort) acceptar l'herència, la successió per...
+ info