La quarta vidual

Ja en alguna ocasió ja hem dit que, si l'herència es regeix pel Codi Civil de Catalunya, si fas testament i no preveus res al seu favor, la teva parella,...
+ info

Els llegats

Parteixo de la base que tots els pares volen el mateix: que quan es reparteixin la seva herència, tots els seus fills rebin en valor, el mateix. Així, la majoria...
+ info

Substitucions vulgars?

Per entendre què son les substitucions, primer cal saber que, a Catalunya, quan l'hereu anomenat pel testador no vol o no pot (perquè hagi mort) acceptar l'herència, la successió per...
+ info