Devolució imports clàusules sòl

No existeix limitació en el temps per sòl·licitar la devolució de les quanties pagades indegudament per aplicació de la clàusula sòl. Concepte de clàusula sòl Una clàusula sòl és una condició que...
+ info