Amb la finalitat d’aplicar la màxima transparència en els tractaments de dades que ABEC, S.L.P., realitza en el marc de la prestació del serveis contractats i enviament d’informació rellevant del sector, publiquem la següent informació:

ABEC, S.L.P., amb domicili al carrer Madrazo, 14. 08006 de Barcelona, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari o interessat, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades facilitades per l’usuari o interessat a través de l’apartat contacte o amb la inscripció a la newsletter és:

– Donar resposta a les sol·licituds d’informació o contacte que ens han fet arribar per la web

– Enviar-li les nostres newsletters

Legitimació del tractament

ABEC. S.L.P. està legitimat per al tractament de les dades dels interessats o usuaris, pel consentiment exprés de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades.

En cas que l’usuari o interessat no faciliti les seves dades o es negi al tractament no es podrà oferir el servei o enviar les comunicacions.

Criteris de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre l’usuari o interessat no manifesti la seva voluntat de no rebre més informació per part d’ABEC, S.L.P.

En cas que la consulta realitzada es materialitzi en la contractació dels nostres serveis, les dades de l’usuari o interessat passaran a ser tractades com a dades de clients i es mantindran pel temps que perduri la relació contractual de prestació de serveis i per aquell temps que la normativa comptable –fiscal aplicable estableixi.

Les dades, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades

En cap cas les dades facilitades per l’usuari o interessat seran cedides a tercers.

Drets que assisteixen a l’Usuari

En qualsevol moment l’usuari pot exercir els seus drets:

  • Dret d’accés, rectificació, supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  • Adreça postal: ABEC, S.L.P. c/ Madrazo, 14 08006 Barcelona
  • Adreça electrònica: abec@abecsl.com

Indicant quin dret es vol exercir i acompanyant la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Informació Addicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, ABEC, S.L.P., està complint amb totes les disposicions per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

ABEC, S.L.P. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a què puguin exercir-los.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals d’ús i contractació es regeixen per la llei espanyola. De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats a el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals del domicili d’ABEC previst en el present Avís Legal, és a dir, a la ciutat de Barcelona.

To top