DRET LABORAL

El nostre departament laboral l’assessorarà de forma ràpida i eficaç de les diferents alternatives en la contractació de personal i en la cotització a la Seguretat Social i l’indicarà la millor manera per portar a terme l’extinció dels contractes de treball, ja sigui de forma individual o col·lectiva, així com la defensa en inspeccions i davant dels tribunals de justícia.

 • Contractes de treball
 • Nòmines i seguretat social
 • Convenis col·lectius
 • Extinció de contractes per causes objectives
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Acomiadaments i sancions
 • Inspeccions de treball i de seguretat social
 • Requeriments de seguretat social
 • Prestacions de seguretat social: jubilació, viduïtat, incapacitat, orfandat, atur
 • Prevenció de riscos laborals
 • Fons de garantia salarial
To top