DRET MERCANTIL

Som especialistes en dret de societats, tan anònimes com limitades, fundacions i cooperatives, dret concursal, contractació mercantil i fusions i adquisicions. Especialment important és la nostra especialitat en la gestió de l’empresa familiar.

  • Contractes mercantils: compravendes, préstecs, comptes en participació, avals, leasing, renting, franquícia i agència…
  • Dret societari: constitució de societats, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, transformació i adaptació de societats
  • Operacions de reestructuració empresarial: adquisicions, fusió i escissió de societats, bescanvi de valors, aportacions no dineràries…
  • Pactes para socials
  • Compravenda d’empreses
  • Pagarés i lletres de canvi
  • Protocols familiars: assessorament en la successió i relleu generacional.
  • *Due diligences
  • Registre mercantil
  • Noves tecnologies
To top