DRET PROCESAL

bufet jurídic i econòmic especialistes en dret procesal

El defensem davant de qualsevol instància judicial en relació a qualsevol tema relacionat amb les nostres especialitats.

  • Civil: reclamacions de quantitat, nul·litat de contractes, danys i perjudicis, desnonaments, declaració d’incapacitat civil, arbitratges…
  • Mercantil: afers societaris, declaracions de concurs, impugnació d’actes de juntes de socis, responsabilitat dels administradors…
  • Social: acomiadaments, sancions, modificació de condicions de treball, extinció de contractes per causes objectives, vacances, prestacions de seguretat social…
  • Contenciós administratiu: impugnació d’actes administratius tributaris, de seguretat social i urbanístics
To top